Mindaugas Gabrenas

 
Thuja Plicata - Giant Arborvitae detail #2, 2012
silver gelatin print